Kliknite na obrázok pravým tlačítkom myšky a zvoľte "Nastaviť ako pozadie".

TAPETA S KALENDÁROM

Right-click the mouse button at the picture and select “Set as Wallpaper”.

WALLPAPER WITH CALENDAR

Tapeta